Từng bước thiết kế giao diện Website [Kỳ 2]
Đăng bởi Dương Quốc Hưng vào Thứ 6, 27/06/2014
Ở kỳ trước, chúng ta đã thiết kế được giao diện Layout của Website. Kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục với phần Menu ngang cho Website.

Kiến thức cần có:
- Cần đọc các bài viết ở các kỳ trước:
+ Kỳ mở đầu

Kiến thức đạt được:
- Xây dựng một Menu Website với CSS3 và HTML.
- Kiến thức CSS3 và HTML.
0 | Views 1702 | Website Developer, CSS, HTML
Từng bước thiết kế giao diện Website [Kỳ mở đầu]
Đăng bởi Dương Quốc Hưng vào Thứ 2, 16/06/2014
Bài mở đầu: Thiết kế Layout Website
- Layout cũng giống như thiết kế ban đầu,  khung sườn của trang web. Một
trang Web có thể được bố trí tốt hay không cũng phụ thuộc vào Layout.
Hiện nay, có rất nhiều dạng Layout như: 2 cột, 3 cột, Fixed, Fluid,
Elastic, v.v... nhưng chúng ta đừng quan tâm nhiều quá. Chúng ta chỉ mới
bắt đầu thôi, vì vậy những cái nâng cao ở đây tôi không giới thiệu và
đi sâu vào.
- Ở bài này, chúng ta sẽ thiết kế giao diện dạng 2 cột Fixed (1 cột trái chứa danh sách liên kết và 1 cột nội dung).
0 | Views 5326 | Javascript, Jquery, Website Developer, CSS, HTML
Dương Quốc Hưng
Administrator
Bài viết: 16
15 Bình Luận Mới Nhất

Cần up thêm file demo để bài viết thêm giá trị :D
Câu hỏi mới từ Hỏi Đáp Logo
HỎI MUA BÀI TAROT GIÁ ƯU ĐÃI
  Đăng vào lúc: 2015-04-20 09:42:09

1 | 0 | 117 - Tags: Google
Help . Chọn câu hỏi theo vòng lặp VB6
  Đăng vào lúc: 2015-03-19 13:39:50

1 | 0 | 146 - Tags: VB6
Tam Hoàng
Báo lỗi khi gọi Form.
  Đăng vào lúc: 2015-02-07 11:17:11

1 | 0 | 151 - Tags: VB6

1 | 0 | 172 - Tags: VB6
Click trong UniTreeView
  Đăng vào lúc: 2014-12-17 10:49:50

1 | 0 | 179 - Tags: VB6
Bình luận mới từ Hỏi Đáp Logo
HỎI MUA BÀI TAROT GIÁ ƯU ĐÃI
  Đăng vào lúc: 2015-04-20 09:42:09

1 | 0 | 117 - Tags: Google
Help . Chọn câu hỏi theo vòng lặp VB6
  Đăng vào lúc: 2015-03-19 13:39:50

1 | 0 | 146 - Tags: VB6
Tam Hoàng
Báo lỗi khi gọi Form.
  Đăng vào lúc: 2015-02-07 11:17:11

1 | 0 | 151 - Tags: VB6

1 | 0 | 172 - Tags: VB6
Click trong UniTreeView
  Đăng vào lúc: 2014-12-17 10:49:50

1 | 0 | 179 - Tags: VB6
hướng dẫn sử dụng Unicode Full Control 4.2
  Đăng vào lúc: 2014-11-04 11:39:27

1 | 0 | 275 - Tags: VB6
Trương Quang Hiếu
Unicode Full Control 4.2 có virus ?!
  Đăng vào lúc: 2014-10-14 21:50:21

3 | 1 | 262 - Tags: VB6
Trọng Thinh Vũ
Nâng cấp Unicode Control
  Đăng vào lúc: 2014-06-10 08:49:09

5 | 0 | 505 - Tags: VB6
Đóng gói chương trình bằng Install Shied 2009
  Đăng vào lúc: 2014-04-28 08:00:15

4 | 0 | 429 - Tags: VB6
lỗi object library not registred
  Đăng vào lúc: 2014-04-17 10:24:29

3 | 0 | 395 - Tags: VB6
Blog - DQHUNG Blog - DQHUNG
5/5 0 bình chọn